Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, januari 21, 2011

I vilket län ska Uppsala ligga?

BoPer Larsson, SKL, gav en
sin bild av regionfrågan.
Under en lång tid - mycket lång tid - har regionfrågan diskuterats i Mälardalen. Men nu börjar det brinna i knutarna.Orsaken är enkel - staten har redan börjat ändra sin organisation till större regioner och det är nu klart att också länen kommer att förändras och bli betydligt färre.

Det finns två alternativ för oss som bor i nuvarande Uppsala län, sitta still och vänta på vad staten bestämmer eller vara med och försöka påverka den framtida länsindelningen. För mig som centerpartist är valet enkelt - självklart ska vi försöka vara med och påverka.

Till detta och en del andra frågor som rör länet har jag ägnat dagen. Bland annat lyssnade jag på BoPer Larsson från intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting som gav sin bild av läget inför en grupp ledande centerpolitiker från Mälardalen.

Min grundinställning är att det är bra om de nya landstingen, regionerna, överensstämmer med de nya länsgränserna och den övriga statliga indelning. Det underlättar till exempel om det direktvalda organ som har ansvar för regionen planering av till exempel infrastruktur överensstämmer  med Trafikverkets regionala organisation.

Den fråga vi har att ta ställning till är vad vi ser som den bästa regionen, det bästa nya länet, för invånarna och för Sverige som nation. När Uppsala läns landsting går samman med ytterligare ett antal landsting, vilka är det då som är det för medborgarna bästa alternativet. Det är en fråga som kan analyseras i evighet, men det gäller att få fram ett svar snart - annars blir det staten som bestämmer.

Kartan är naturligtvis viktig. Ännu viktigare är att en ökad regionalisering av Sverige också leder till att makt förs från staten - i dag bland annat symboliserad av länsstyrelsen och olika verk och myndigheter - till en direktvald regional nivå.

Inga kommentarer: