Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, oktober 03, 2012

Besked om spårtaxi

Erik Weiman har idag i UNT (finns ännu inte på webben) och Sveriges Radio gett besked om hur landstinget ser på det önskan om samarbete kring spårtaxi som Uppsala kommun framfört. Framför allt i UNT finns en tydlig förklaring till varför landstinget inte ska ta någon ekonomisk risk. Däremot har det hela tiden varit klart att landstinget i sina olika roller kommer att delat i arbetet, vilket klart framgå av det svar som skickats till kommunen (se nedan)


Inga kommentarer: