Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, oktober 15, 2012

En hållbar kollektivtrafiken

I söndagens UNT svarar jag och Stefan Hanna (C), ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala, på ett inlägg om vad som ska göras för att förbättar kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Vi listar några punkter för en hållbar trafik i staden:
 
  • Fler satsningar på cykel. Gång och cykel är det mest hållbara valet i staden.
  • Parkeringsstrategi och plan i Uppsala som minskar behovet av bilen genom till exempel infartsparkeringar och pendlarparkeringar.
  • Bättre samordning mellan tåg, regionbussar och stadstrafiken.
  • Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken genom företräden i trafiken.
  • Enklare och gemensamt biljettsystem.


Läs hela inlägget här: Kollektivtrafikdel ska fördubblas 
 
 

 
 

Inga kommentarer: