Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, oktober 17, 2012

Halvtimmestrafik på linje 801


Från den 9 december kommer det att bli halvtimmestrafik med linje 801.

För den som följt utvecklingen är det föga förvånande att UL:s linje 801 mellan Uppsala och Arlanda från nästa års tidtabell återgår till halvtimmestrafik. Inför årets budget var vi tvungna att skära ned på kostnader. I full politisk enighet beslutade vi då att minska turtätheten på linje 801.

En orsak till att besparingen skedde på just den linjen var en bedömning att det var en linje där det potentiellt kunde finnas möjlighet för en rent kommersiell trafik. På många andra håll i landet bedrivs busstrafiken till flygplatserna på rent kommersiell grund. Tanken var att en rent kommersiell aktör skulle kunna ta över från tidtabellsskiftet den 9 december.

När det före sommaren stod klart att det inte fanns något uttalat intresse för en sådan lösning från någon aktör, blev det naturligt att planera för en fortsatt upphandlad trafik också nästa år. Besked om att detta var planeringsinriktningen gavs redan i juni i samband med landstingsfullmäktige (Besked om buss 801). Från sommartidtabellen förstärktes också trafiken i högtrafik.

Inför nästa år görs bedömningen att det är lämpligt att ytterligare förstärka trafiken, eftersom det finns en hög eftersfrågan och det ligger också i den trafikbeställning för 2013 som Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om imorgon.

PS: För den som vill ha bakgrunden till det ursprungliga beslutet har jag beskrivit den här: Buss 801 -Namninsamling mot sig själv .Inga kommentarer: