Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, oktober 16, 2012

Stockholm utvecklar vårdval

Igår träffade jag representanter från Cenetrpartiet i Stockholms läns landsting. Vi diskuterade främst kollektivtrafik och infrastruktur, men det blev en del diskussioner om annat också - bland annat behovet av utveckling av vårdval.

När jag släser debattartikeln i Dagens Nyheter förstår jag varför de var så nöjda. Det som beskrivs i debattartikeln är en utveckling av vårdvalet som stämmer mycket väl med den linje som Centerpartiet förordat. Ett ökad inslag av att fördela resurser efter patineternas behov, ett ökad fokus på hälsofrämjande och förebyggande vård är inslag som kommer att avara bar för stockholmarna.

Inga politiska reformer är statiska, de behöver hela tiden utvecklas. Det gäller också vårdvalet. När vi i Uppsala län utvecklar vårt vårdval finns det skäl att titta på oss omkring och lära av andra. Det finns säkert en del att skruva på så vårdvalet blir ännu bättre än idag.

Inga kommentarer: