Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, oktober 10, 2012

Minska myggeländet!
Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander har skrivit en motion som uppmärksammas av Aftonbladet. Rubriken är "Minska myggeländet" och det handlar naturligtvis om den situation som finns bland annat runt neder Dalälven. I vårt län är det i huvudsak Heby som varit drabbat, men som Solveig påpekar kan problemen snart sprida sig till exempel i Enköping.
Läs hela motionen här: Minska myggeländet

1 kommentar:

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Den nya lagen om strandskyddet

När man gjorde om strandskydds bestämmelserna 2009 så har det blivit mycket svårare. Tidigare kunde man få dispens för gamla avstyckade tomter men det gäller inte längre. Samt möjligheten till lucktomter är även det borttaget i de nya bestämmelserna om strandskyddet.

Enligt den nya lagen så är det i stort sett bara genom att kommunerna utser speciella områden genom planläggning som det kan bli lättnader i strandskyddet. Att få så kallad enskild strandskyddsdispens utanför de här områdena, är det minst lika hårda krav på nu med den nya lagen.

Att söka strandskyddsdispens har också blivit mycket dyrare, än gamla lagen.Det har även blivit krav att man måste ha en kontrollansvarig som ska åka och kolla vid flera tillfällen så att allt går rätt till i ett eventuellt bygge av ett enkelt fritidshus. Det blir extra dyra sanktionsavgifter som följd.

Än så länge så har de nya strandskyddsreglerna minskat förhoppningarna att det skulle gå lättare att erbjuda attraktiva strandnära tomter till inflyttare i landsbygden.