Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, oktober 19, 2012

TiM-pendlare gör skillnad

I går kväll var jag på ett mycket bra möte på Västerås slott. Det var TiM-pendlarna, föreningen för pendlare med SJ:s regionaltåg, framför allt på sträckan Västerås-Enköping-Stockholm, som bjudit in till möte. På dagordningen - hur pendlingen fungerar. På svarandesidan - framför allt SJ.

SJ ställde också upp med bland annat ordförande Jan Sundling, vilket visar på den betydelse den nuvarande SJ-ledningen ger den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Det märks också att det är en annan anttityd och ett annat förhållninsgsätt från SJ än vad det varit tidigare, vilket är en stor förbättring,

Sedan är det en lång väg från visioner om var man vill vara, till att verkligen komma dit. På sträckan Västerås-Enköping-Stockholm är det ofta ont om plats. Ständigt vittnar Enköpingspendlare om att de får stå, något jag själv också fått uppleva när jag åkt i rusningstid till Stockholm. SJ har tidigare lovat att det skulle sättas in fler vagnar på tågen nu i höst, men så har det inte blivit. Det SJ nu säger i ord är helt rätt, men det är först när vi ser resultaten i trafiken som SJ kan börja återerövra förtroendet hos kunder och övriga samhället.

Glädjande var också att Swebus' försäljningschef Ingvar Ryggesjö var med på mötet. Konkurrens och alternativ är bra för kunderna. För ett antal år sedan körde Swebus en linje från Enköping till Stockholm, men den upphörde. Det vore naturligtvis positivt om det åter kunde etableras ännu ett kommersiellt alternativ på sträckan.

Föredömlig värd för mötet var landsövding i Västmanland Ingemar Skogö. Det är trevligt att träffa en landshövding som delar engegemanget för den kommande infrastrukturinvestering som just nu nog är den viktigast för för vårt län, Mälarbanan färdigbygd hela vägen från Tomteboda till Kallhäll.

Denna typ av möten är bra och kommer på sikt att leda till positiva resultat.  Störst skillnad för pendlarna gör TiM-pendlarna nog ändå i det dagliga arbetet med kontakter med SJ i olika former. Inte minst insatserna i samband med "buggen" som ledde till plötsligt höjda priser mellan Enköping och Stockholm visar att TiM-pendlarna behövs och gör skillnad.

Inga kommentarer: