Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, oktober 17, 2012

Politik som gör skillnad

Naturvårdsverket har presenterat den preliminära statistiken för utsläpp av växthusgaser. Den visar att det efters fem år med en alliansregering där Centerpartiet innehaft miljöministerposten har utsläppen har minskat med 8,5 procent jämfört med 2006. Det betyder att mer än hälften av den minskning av utsläppen av växthusgaser som skett i Sverige sedan 1990, skett de senaste fem åren.

Det betyder inte att det finns anledning att slå sig till ro och vara nöjd. Mycket mer behöver göras.  Men det är ett gott betyg till Andreas Carlgren och Lena Eks insatser som miljöministrar.


Inga kommentarer: