Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, september 23, 2011

Framgång förskola på Centerstämman

Förskolan är viktig och något som jag brinner för. Det är därför verkligt roligt att jag lyckades få med Centerstämman på en tydligare betoning av förskolans roll och plats i utbildningspolitiken och för det livslånga lärandet.  Stämman ställde sig bakom mitt förslag om att lägga till en särskild punkt om förskolan: "Förskolan ska ge en bra grund för barns sociala utveckling och ett livslångt lärande".

Inga kommentarer: