Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, september 01, 2011

Tåg mellan Arlanda och Uppsala

Kommunikationerna med Arlanda är viktiga för länets invånare. Det ärdärför viktigt att uppmärksamma de problem som några av mina partikamrater uppmärksammar på UNT:s debattsida. Jag är dock inte övertygade om att de förslag de formulerar är det rätta.
Till att börjamedgäller det att skapa de fysiska förutsättningarna för mer tågtrafik till Arlanda. Det vill säganya och förbättrade spår. För länet, och Sverige, handlar det inte bara om trafin mellan Arlanda och Uppsala, det handlar också om att skapa bra möjligheter att resa från till exempel Örebro och Västerås och från Sundsvall och Hudiksvall till Arlanda. Då skulle till exempel en järnväg mellan Enköping och Uppsala vara en viktig länk

Infrastrukturen bör vara statens ansvar att få tillstånd. Detta får gärna ske i partnerskap med privata intressen. Det är dock viktigt att detta inte hindrar konkurrens på spåret.

När det gäller själva resandet finns det två olika typer. Dels sällanresenärer som tar tåget till flyget. Dels det dagliga resandet för de tusentals upplänningar och andra som arbetar på Arlandaområdets alla arbetsplatser.

När det gäller pendlarna kommer det troligen att även i fortsättningen använda entreprenörer som köter trafiken på samhällets uppdrag. Precis som annan regional kollektivtrafik kommer tagligen även i framtiden vara nödvändigt med viss samhällsfinansiering för denna trafik. Idag är denna trafik upphandlad och det är DSB som sköter tågdelen på uppdrag av UL. Här är det viktigt att tänka på att det inte bara är från centrala Uppsala man pendlar till Arlanda. Arlanda är en viktig arbetsplats för hela länet.

När det gäller sällanresenärerna kan de som kommer från närområdet naturligtvis också använda samma resealternativ som pendlarna. De som reser längre, eller vill ha snabbare och bekvämare resa, behöver dock andra alternativ. Där borde det finnas större förutsättningar att driva trafiken kommersiellt. Så långt möjligt bör man naturligtvis undvika att denna trafik behöver upphandlas av det offentliga.
Inga kommentarer: