Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, september 27, 2011

Klok sekretessskärpning

Jag är i grunden negativ till skärpningar av sekretess. Det innebär hela tiden att vi tar steg mot ett mindre öppet samhälle. Det förslag som regeringen lagt fram idag och som innebär skärpningar av sekretessen i skolan välkomnar jag dock.

Idag dokumenteras betydligt mer än tidigare inom skolan, både i forma av individuella utvecklingsplaner och i samband med olika åtgärdsprogram. Det ställer betydligt större krav på att skydda barnens integretet än tidigare, då det i huvudsak handlade om betyg. Det gör att det finns behov av att skärpa sekretessen.

Läs regeringens pressmeddelande: Starkare sekretess för elever

Inga kommentarer: