Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, september 05, 2011

Inspirerande besök på Hvidovre Hospital

Idag ett imponerande besök med Centerpartiets landstingsgrupp på Hvidovre Hospital i Köpenhamn. Sjukhuset lyckas inte bara med att servera mat, utan de ger patienterna möjlighet att själva välja både rätter och tidpunkt för serveringen.

Centralt i denna typ av system är naturligtvis telefonmottagningen dit patienter eller, om de inte kan, vårdpersonalen, ringer och beställer mat.

Hvidovre är ett stort sjukhus och centrum för delar av den specialiserade vården i huvudstadsregionen. Köket finns samlat, men är uppdelat i fyra mindre kök som lagar maten till sina avdelningar.

Det är självklart så att det finns svårigheter också med i detta kök. Besparingar har gjort att kökets tid  inskränkts till 07:30-17:30. Man har också problem med matrens temperatur, eftersom den levereras samlat - både kall och varm mat - i oisolerade vagnar. Eftersom menyn är densamma i ett halvår kan också de som ligger inne en längre tid tröttna på den mat som finns att välja mellan.

En viktig del rent logistiskt är också det transportssystem som man har som automatiskt transporterar matvagnarna till avdelningarna. Detta står för transporten av runt 70% av all mat. Resten körs ut med personal från köket.

Det som framför allt är inspirerande är tankarna och filosofin bakom systemet. Att låta patienten välja både vad och när den ska äta. En inte oväsentlig kvalitet om man tycker att det viktiga är vad patienterna äter och inte vad de blir serverade.


Inga kommentarer: