Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, september 12, 2011

Nationellt centrum för barnfrid i Uppsala?

Anders W Jonsson (C) lyssnar till överäkaren Gabriel Otterman vid
Akademiska sjukhusets barnsskyddsteam..Idag besökte Anders W Jonsson, riksdagsleamot, barnläkare och föreslagen som 1.e vice ordförande för Centerpartiet Uppsala.

Han lanserade då idén om att Sverige borde inrätta ett nationellt centrum för barnfrid, på samma sätt som det finns ett centrum för kvinnofrid.

Att på detta sätt bygga upp kompetens för att upptäcka och möta barn som blivit utsatta för misshandel är viktigt för att ge alla dem som jobbar i vården rätt verktyg. Anders berättar att han själv som barnläkare sett att detta är ett behov som finns.
Han kommer nu att ta upp frågan i riksdagsmotion, men också arbeta för att övertyga övriga partoier i alliansen om att detta är en bra idé. Det kommer han nog att lyckas med.

Det viktiga är att ett sådant centrum kommer tillstånd, men som politiker i Uppsala läns landsting var det roligt att höra Anders W Jonsson argumentera för att Uppsala vore den naturliga platsen för ett nationellt centrum för barnfrid. Anders pekade på att det både fanns den kliniska bas som behövs och den vetenskapliga kompetensen.

Jag hoppas att Anders idéer blir verklighet och att socialminiter Anders W Jonsson kan komma till Uppsala och inviga det nationella centrat för barnfrid någon gång runt årsskiftet 2015/2016.

Läs mer i UNT: Bristen på kunskap skadar faktiskt barn.

Inga kommentarer: