Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, september 13, 2011

Från andra sidan...

Idag var besökte jag BUP i Enköping tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot Solveig Zander. En mycket intressant besök med information om en mycket viktig verksamhet som rör våra barn och ungdomar. Deras välfärd har vi ju ett gemensamt ansvar att stödja både från kommun och landsting. Elevhälsa var också ett område som vi prioriterade när jag var ordförande i Nämnden för förskola och grundskola i Enköping.

Därför var det extra intressant att få bilden "från andra sidan", för även om det ska vara ett samarbete så fungerar det inte alltid fullt ut. Det betyder inte att allt är dåligt, tvärtom görs väldigt mycket och VITS-arbetet i vårt län framhålls som ett gott exempel. Men det finns fortfarande väldigt mycket att göra för att klara ut vem som ska göra vad.

Min bild är att det till viss del handlar om olika utbildning och bakgrund, vilket gör att det tar ett tag att hitta ett gemensamt språk och ännu längre att hitta ett gemensamt förhållningssätt. Jag tror också att det behövs göras mer från statlig nivå för att se till så att de uppdrag som ges till kommuner och landsting, socialtjänst, skola, primärvård och psykiatrin passar in i varandra. Jag tror tyvärr att det är så att pusselbitarna i lagstiftningen långtifrån är utformade så att det blir ett heltäckande pussel som täcker upp alla barn ens om alla tänkta bitar finns på plats.

Inga kommentarer: