Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, september 26, 2011

Svar på tal om buss till Akademiska

I dagens UNT svarar jag på en insändare från Vänsterpartiet med anledning av vänsterns motion om matarbussar till Akademiska sjukhuset. Den centrala delen i mitt svar är:
Planeringen av kollektivtrafiken är ett komplicerat pussel. Det är knappast lämpligt att bryta ut delar av detta och ta beslut linje för linje. Olika intressen ställs också mot varandra. Det är också naturligt att sjukhuset vill begränsa den tunga trafiken inne på sjukhusområdet.

En enig kollektivtrafiknämnd beslutade att vi anser att de frågeställningar som lyfts i Vänsterpartiets motion ska beaktas i den framtida kollektivtrafikplaneringen och att motionen i och med detta bör anses besvarad.

Läs hela svaret: Överens om busstrafik till akademiska.

Inga kommentarer: