Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, september 21, 2011

Kulturdebatt i UNT

Läser i UNT en debattartikel om kulturen av två folkpartister från Uppsala, Mohamad Hassan och Eva Edwardsson. Ett intressant inlägg i kulturdebatten, men med ett lite väl snävt synsätt. Inte för att de har ett ensidigt Uppsala perspektiv, det är förståligt med deras uppdrag, utan för vad man väljer att lyfta fram som satsning på kultur.

Det jag tycker är feltänkt är att de jämför satsningar på kultur i antal kronor, inte vad det blir för resultat. Att lägga mycket pengar på en verksamhet kan aldriga vara ett självändamål. Det handlar istället om att få ut så mycket bra verksamhet som möjligt för de skattepengar som vi lägger. Det synsättet bör gälla vare sig det handlar om sjukvård, skola, kollektivtrafik eller kultur. Inte minst för kulturen tar väl samhällets sin roll bäst genom att agera och stimulera konstnärer. företag och det civila samhället så att vi får ett levande kulturliv.

Jag tror inte att detta synsätt speglar några partipolitiska skillnader, utan jag upplever att synsättet finns rent allmänt i Uppsala politiken. Kanske är det denna fokusering på antalet kronor istället för resultat som gör att Uppsala kommun inte klarar av att hålla en lika låg skatt som till exempel Enköping?

Sedan lär vi få en intressant kulturpolitisk debatt framöver när landstinget och regionerna får ett större ansvar. En intressant fråga är om samhällets kultursatsningarna verkligen når dem som vi vill nå? När det gäller själva fördelningen av pengarna i kulturkofferten är det ett tydligt landstingsansvar - men jag utgår från att landstinget kommer att se till så att det sker i dialog inte bara med länets kommuner utan med alla som är berörda.

Läs debattartikeln: Uppsala tar täten

Inga kommentarer: