Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, oktober 14, 2011

Bra tågträff i Mehedeby

Mehedeby är en ort i norra Uppland med fantastiska utvecklingsmöjligheter. Här bor omkring 500 personer och här stannar Upptåget. Men inför nästa trafikår kommer ett tåg i vardera riktningen att köra förbi orten. Detta för att det ska vara möjligt att den turen ska kunna gå ända till Gävle för att sedan vända söder ut igen.


En eftrfrågade utvidgning av trafiken som gör det möjligt att koma till Gävle vid 8:30 tiden med Upptåget. Därmed gynnas bland andra resande från Tierp, Älvkarleby och Skutskär, men det blir sämre för Mehedeby och Marma. Om detta ville Mehedeby fastighetsägarförening tala med mig. Det var en bra diskussion där jag fick med mig en hel del intressant - både om historien - hur de stred för ett tågstopp -och inför framtiden.


Uppsala län har gjort en stor satsning på bland annat Mehedeby genom att låta Upptåget stanna där. Det gäller nu att bygga vidare på detta - inte minst från kommunen. Det gäller att Mehedeby, och andra stationsorter, får en positiv utveckling. Där spelar kommunens planering, men också marknadsföring, stor roll. Men den stora tillgången för orter som Mehedeby är ändå någon organisation som fungerar som en förstärkare för allt det engagemang som finns. Det kan vara en fastighetsägareförening, en indrottsklubb eller bygdegårdsföreningen - med ett starkt loklat civilsamhälle finns förutsättningarna för utveckling

Läs om mötet i UNT här: 534 namn mot tågförsämringar och i Arbetarbladet här: Inga fler tåg till småorterna

Inga kommentarer: