Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, oktober 08, 2011

Juholts lägenhetsaffärer
Håkan Juholt har gjort fel när han tagit ut dubbelt så mycket i ersättning som han har haft rätt till för sitt boende i Stockholm. Det hela har pågått sedan 2007. Det är möjligt att han inte har haft koll och det är bra att han omedelbart förstått att han skulle betala tillbaka. Samtidigt kan man tycka att det är underligt att han inte själv ifrågasatte att han skulle få hela hyran betald.

Lena Melin i Aftonbladet skriver om historien och jämför med Mona Sahlins fall och drar slutsatsen att Juholt döms hårdare än Sahlin. Det är nog för tidigt att dra den slutsatsen. Sahlinaffären började den 6 oktober 1995 och det tog 10 dagar innan den berömda presskonferens där Sahlin tar time-out och en dryg månad innan hon drar tillbaka sin kandidatur som partiledare och statsminister.

Det kan också var värt att påminna om att det som fällde Sahlin var en rad enskilda händelser som tillsammans bildade ett mönster. Det var inte bara det att hon använt regeringens kontokort för privat inköp, hon hade också bland annat missat att betala räkningar och fått sitt privata kontokort indraget. Dessutom var det statsminister hon skulle bli, inte bara partiledare för Socialdemokraterna. Samtidigt mötte hon ett starkt motstånd från vissa inom sitt eget parti.

Vi vet inte hur detta slutar. Om det kommer ytterligare graverande uppgifter - och Aftonbladet antyder att det finns sådana - kan det bli svårt för Juholt att sitta kvar. De ekonomiska värdet av Juholts fel är betydligt större än det som fällde Mona Sahlin, som KG Bergström påpekar. Men om alla fakta nu finns på bordet klarar han sig troligen, men försvagad. Även väljare och medier inser att alla kan göra misstag.

Läs mer: DN, DN ledare , Staffan Danielsson, Svd jämför Sahlin- och  Juholtaffärerna,GP,

Inga kommentarer: