Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, oktober 28, 2011

Regionfrågan - igen

Från Centerpartiet har vi sett behovet av att skapa starkare regioner som kan ta över ansvar och befogenheter från staten och föra dem närmare människorna. Det handlar om att regionalt få större makt över viktiga frågor som påverkar människors vardag: infrastruktur, kollektivtrafik och andra delar som har stor betydelse för tillväxten.

Med den inriktning som man valt i denna process är det dock svårt att komma fram i vår del av Sverige. Alla vill på något sätt vara i mitten av en ny region. Från Centerpartiet har vi sagt att det i vår del av Sverige - som då inkluderar hela Svealand och Gävleborg - bör finnas två eller tre regioner.

Från Centerpartiet i Uppsala län har vi sagt att vi gärna ser en region med Gävleborg, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Örebro. I våra diskussioner efter valet har vi också konstaterat att kärnan för oss i detta är att de län som omger Stockholms län håller samman.

Tyvärr finns inte den öppenheten från alla andra håll. Det finns flera län med Socialdemokratisk ledning, som absolut inte kan tänka sig att ingå i en region med Dalarna och Gävleborg. Det tycker jag är tråkigt. När Centerpartiet lade fast vår linje öppnade vi för en ordentlig analys av vilken indelning som är den bästa - utan att på förhand låsa sig vid fördomar om varandra.

Uppsala läns landsting har redan under förra mandatperioden varit berett att gå in i en regionbildning. Tanken var ursprungligen en ansökan med Örebro, Värmland, Dalarna och Gävleborg. Sedan hoppade Örebro av den överenskommelsen, och det blev en restansökan med Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Detta område har aldrig setts som det optimala området för en region. Som Kammarkollegiet skriver i sitt yttrande till regeringen över ansökan: "även sökandena anser att den föreslagna regionen endastär ett första steg i en regionbildning sombör omfatta fler landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion".

Idag samlas Centerpartiets gruppledare i Mälardalen i Enköping för överläggningar och diskussioner. Förhoppningsvis kan det leda till att vi kommer ytterligare några steg på vägen till att finna lösningen på hur regionpusslet ska läggas i vår del av Sverige.

Inga kommentarer: