Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, oktober 19, 2011

Nya patientavgifter bra för vården

När vi nu lägger fram förslag till nya patientavgifter från majoriteten gör vi det med två utgångspunkter. Den första är att det är rimligt att anpassa patientavgifterna efter kostnadsutvecklingen. Det finns en bred samsyn i Sverige om att patientavgifter ska vara en del -om än en väldigt liten del - av vårdens finansiering. Det är då också rimligt att avgifterna höjs med jämna mellanrum. Nu är det fem år sedan patientavgifterna höjdes och det är därför rimligt med en justering uppåt.

Det andra är att avgiftern också ska ge signaler om vilken vård man ska söka sig till i första hand. Det betyder att det är betydligt billigare att besöka en läkare på vårdcentralen än att besöka akutmottagningen på Akademiska sjukhuset eller Enköpinga lasarett. Vi fortsätter att öka den skillnaden genom att höja kostnaden för besök i primärvården betydligt mindre än avgiften för besök till specialister och till akutmottagningarna.

Den principiellt viktiga förändringen som vi nu lägger fram är att om du först besöker läkaren på vårdcentralen, primärvårdsjouren på Enköpings lasarett Närakuten i Uppsala eller akutmottagningarna i Tierp eller Östhammar så behöver du inte betala mer om de bedömer att du behöver få vård på någon av sjukhusens akutmottagningar. Här finns möjlighet för den som inte säkert behöver den stora akutmottagningens resurser att komma billigare undan, samtidigt som man säkert i många fall faktiskt kan lösa problemen på rätt vårdnivå.

En annan viktig del är att vi säger nej till höjningen av avgifter på förebyggande vård, till exempel diabetesskolor, rökavvänjningskurser och viktminskningsskolor. Detta är en del i vår prioritering av det förebyggande arbetet.

Självklart ger detta med höjda avgifter också mer pengar till vården. Pengar som annars måste fram på något annat sätt. Totalt handlar det om cirka 20 miljoner kronor mer i intäkter för landstinget.

Genom att ge mer resurser till vården, styra mot rätt vårdnivå och prioritera förebyggande behandling är det nya förslaget till patientavgifter bra för vården.

Hela förslaget finns på Radio Upplands hemsida: Patientavgifter 2012

Inga kommentarer: