Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, oktober 20, 2011

Prioritera kollektivtrafiken!


Biogastankning pågår.


Idag var jag på ett mycket intressant besök på Gamla Uppsala buss, GUB, det kommunala företag som kör statdstrafiken i Uppsala. Det var spännande att höra om deras arbete, inte minst med att utbilda förare - där 98 procent lyckas med utbildiningen.

Det var också tydligt vad de pekade på som den viktigaste faktorn för att få kollektivtrafiken att flyta bra: en stadsplanerings som prioriterar kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter. Här är det ingen tvekan om att det finns mycket att göra i Uppsala som skulle gynna både stadstrafiken och regiontrafiken. Kollektivtrafiken måste prioriteras, inte minst när det gäller att öka framkommligheten. Det är framförallt trafiken till och från resecentrum som är ett stort problem. Här behövs det ett mycket tätt samarbete mellan Uppsala kommun, landstingets som kollektivtrafikmyndighet och de som kör bussarna för att hitta de mest effektiva sätten att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft i Uppsala stad.

Extra roligt är att bolaget sedan länge är miljöcertifierat och har en stor satsning på förnybara bränslen i form av biogas.

Inga kommentarer: