Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, oktober 10, 2011

Informationen behöver bli bättre

Vårdvalet är en viktig reform som ger patienten mer makt. Men för att den makten ska kunna utövas fullt ut krävs också att jag som patient har tillgång till information. Oftast får vi den genom egna erfarenheter och genom de erfarenheter som vänner och bekanta gör. Vi väljer den vårdcentral som är mest bekväm ocm vi där får ett bra bemötande och bra service.

Samtidigt måste det finns information också om sådan kvalitetsfrågor som är svåra att se bara vid några enstaka besök. Här är det fortfarande mycket långt kvar. Detta är ännu mer viktigt när vårdvalet utvidgas också till specialistvården. En höftoperation gör man inte så ofta, och då kan det vara bra att ta reda på mer om kvaliteten på det sjukhus som erbjuder sig att genomföra den.

Dagens Nyheter uppmärksammar i en artikel (Information om vårdval får underkänt) en rapport om att landstingen brister i att informera om kvaliteten på olika vårdcentraler. Det finns dock ett samlat ställe för att hämföra vår på 1177.se (http://www.1177.se/Hitta-vard/) därman kan jämföra olika vårdcentraler i hela landet - men tyvärr bara fyra åt gång. Den tjänsten behöver marknadsföras mer, men också utvecklas så att jag som potentiell kund har tillgång till mer information om enheternas vårdkvalitet.

Att driva fram efterfrågan på denna typ av jämförelser är en viktig effekt av vårdvalet. Det kommer att innebära kvaliteten förbättras när den blir tydlig för alla att se.

Den rapport Ulrika Winblad och Caroline Andersson vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap arbetat fram utgör ett mycket bra underlag för att utveckla vårdvalet för att underlätta patienternas val och förbättra vårdens kvalitet.


Rapporten har titeln: Vilken information behöver patienter och medborgare för att välja vårdgivare och behandling?Patienters och medborgares behov av kvalitetssäkrad och lättillgänglig information

Inga kommentarer: