Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, oktober 07, 2011

Tillväxten betydelse för bra service

%22Satsa%20mer%20p%C3%A5%20Uppsala%22

I ett klokt inlägg i en intervju med TV4 påpekar landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman betydelsen av att länet växer och att kommunerna planerar för utbyggnad i de områden där de vill ha utvidgad eller förbättrad service. Det är särskilt tydligt inom kollektivtrafikens område. Här måste kollektivtrafikutbyggnad och samhällsplanering gå hand i hand.

De orter där kommunen satsar, där det byggs nya bostäder och där det finns planer på utbyggnad kommer det också att vara lättare att få en bra kollektivtrafik. Om kommunen inte ger dessa förutsättningar eller prioriterar andra områden och det leder till ett minskat underlag, riskerar också servicen att bli sämre.

Det är därför oerhört viktigt att det finns ett väldigt bra samspel mellan samhällsplanering och kollektivtrafik, inte minst att större nya bostadsområden planeras så att de ligger i anslutning till bra kollektivtrafiksstråk. Kollektivtrafiken måste tänkas in redan från början när nya bostadsområden planeras.

Att få denna samverkan att fungera är en av de stora uppgifterna för landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet och en av de frågor som kommer att vara mycket viktig för kollektivtrafiknämnden.

Inga kommentarer: