Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, oktober 05, 2011

I väntan på ambulans

IVPA, i väntan på ambulans, är när räddningstjänsten åker på sjukvårdslarm i fall där de kan vara på plats sanabbare och det är medicinskt motiverat. Det är en bra aktivitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett komplement till ambulassjukvården. Det viktigaste måste vara att det finns god tillänglighet till ambulanssjukvård i hela länet.

Det är för övrigt inte alltid där man förväntas sig som de stora flaskhalsarna när det gäller ambulanssjukvården finns. Jag kommer ihåg att det i Västmanland visade sig att det område där det var störst problem att hinna fram med ambulans enligt de uppställda målen var i Västerås tätort.

När det gäller när räddningstjänsten ska larmas så är det en fråga om medicinska bedömningar. bedömningar som bäst görs av de profesionellt ansvariga inom ambulanssjukvård och räddningstjänst.

Läs också Erik Weimans blogg: Samverkan bygger på ansvarstagande ,

Inga kommentarer: