Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, oktober 15, 2011

Kloka folkpartister

Folkpartiet har på landsmötet tagit åtminstone två kloka beslut präglade liberalism och socialt ansvarstagande. Landsmötet valde att säga nej till så kallade frivilliga slumpvisa drogtester i skolan. Jag som under mycket lång tid  både ideellt och professionellt jobbat mot alla former av droger, inser ändå att det behöver finnas en balans i de åtgärder som man vidtar. Finns det misstankar om missbruk kan drogtester naturligtvis vara ett alternativ, men slumpvisa drogtester av elever är att gå för långt för väldigt lite nytta.

Det andra kloka beslutet var att Folkpartiet i praktiken säger nej till så kallad gårdsförsäljning av alkohol. I den frågan har mitt eget parti låtit sig förledas och inte riktigt velat inse att det förslag som lagts fram inte alls handlar om gårdsförsäljning av lokala produkter - utan öppnar för att alla tillverkare i hela världen i princip kan öppna försäljning på Sergels torg. Det är skönt att folkpartiet här håller fast vid sunda socialliberala principer och försvarar Systembolagets monopol.

Den som tror på marknadsekonomins kraft förstår också varför den inte ska få fritt spelrum när det gäller att sälja varor som inte bara skadar dem som använder dem, utan också har stora negativa effekter på andra människor och på hela samhället.

Inga kommentarer: