Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, oktober 17, 2011

Kollektivtrafik utan skattesubvention

En viktig utgångspunkt för den nya kollektivtrafiklagstiftningen är att den rent kommersiella trafiken ska kunna ta ett större ansvar för medborgarnas behov av resande. När den regionala kollektivtrafikmyndigheten i sitt program analyserat vilket behov det finns av kollektivtrafik, ska den också bedöma vad som kan klaras av med rent kommersiell trafik.

I vårt län är det framför allt SJ:s trafik på Mälarbanan (Enköping-Bålsta-Stockholm) och Ostkustbanan (Tierp-Uppsala/Uppsala-Knivsta till Stockholm) som idag bedrivs på rent kommersiella grunder Det finns också en del busstrafik, men det finns utrymme för mer.

För att tydligt visa att vi är beredda att ge utrymme för kollektivtrafik utan skattesubvention, planerar UL att från sommaren 2012 dra sig tillbaka från den linje som idag trafikeras av buss 801, det vill säga Uppsala-Arlanda med mellanliggande hållplatser. Det är en linje där förutsättningarna bör vara goda för rent kommersiell trafik. Det kommer också att bli ett test på om de kommersiella bolagen är beredda att ta ett större ansvar - det handlar inte minst om serviceutbud och trafik också sena kvällar, nätter och tidiga morgnar.

Jag tror att de är beredda att ta detta ansvar. Blir det en succé, kommer det naturligtvis göra oss tryggare att gå vidare i den riktningen. Då kommer vi också få större möjligheter att utveckla den del av kollektivtrafiken som behövs för samhällets utveckling och för att åstadkomma tillväxt i hela länet, men som aldrig kommer att bli kommersiellt lönsam.

Radio Uppland har ett inslag om detta idag: Busslinje 801 kan bli privat

Inga kommentarer: