Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, oktober 11, 2011

Verkligheten står inte stilla

Några av bussarma hos Mellansvensk .
Verkligheten står inte stilla. Det har hänt mycket i Enköping sedan de nuvarande linjerna i stads-trafiken lades fast. Bacho finns inte längre, men ett helt nytt område har växt upp i Varghällar med bland andra KG Knutsson. Nya bostads-områden byggs.

Idag besökte jag Mellansvensk Omnibusstrafik som kör stadstrafiken i Enköping, än så länge på uppdrag av Enköpings kommun, men efter årsskiftet som en del i den regionala kollektivtrafiken. Det var intressant att höra deras tankar om utveckling, men också de problem som de upplever med till exempel parkerade bilar eller mer eller mindre väl genomtänkta förändringar i vägar som försvårar för busstrafiken.

Jag tror att en viktig del för att den nya kollektivtrafikmyndighetens arbete med att planera framtidens kollektivtrafik ska lyckas, är att lyssna till de tankar som finns hos dem som dagligen arbetar i den. Där finns mycket kunskap att ta tillvara.

Inga kommentarer: